Många besökte arkiv i Dalarna

Det var öppet hus på fyra arkiv i Dalarna under lördagen. Mest folk kom till Folkrörelsearkivets visningar i Borlänge. Arkivet hade tagit med sig en del av sina samlingar till CTHs hattmuseum.

De tre arkiv som hade öppet hus var Arbetarörelsens arkiv och Filmarkivet i Grängesberg, kommunarkivet i Avesta och arkiven vid Leksands Kulturhus.