Ingen bonus till vattenkraftskommuner

Regeringen säger nej till att kommuner med vattenkraft ska få del av intäkterna från den kraftfkällan. Statsrådet Ulrica Messing skriver i ett svar på en riksdagsfråga från centerpartisten Kenneth Johansson i Falun att det här har diskuterats flera gånger i riksdagen och alltid avvisats.
Senast det blev avslag var i november i fjol och som skäl angav då riksdagsmajoriteten "önskemålet om en överblickbar budgethantering". Kritikerna har bland annat undrat varför just vattenkraft ska ge särskild bonus till bygden och inte andra naturtillgångar som är till nytta för hela landet. I Norge har man ett system där vissa områden får speciell utdelning från sin vattenkraft. Det har gjort att föreningen Sveriges Vattenkraftskommun, där flera Dala-kommuner ingår, krävt ett liknande system här i Sverige.