Stort möte om Dalabanans framtid

Dalabanan, dvs järnvägssträckan Stockholm-Falun/Mora, måste utvecklas i framtiden. Det tycker Intresseföreningen Bergslaget som består av ett 30-tal kommuner. Idag kallade föreningen till ett möte med olika myndigheter om Dalabanans framtid.
Enligt Sten Nordström i Intresseföreningen Bergslaget är det möjligt att få till stånd snabbare och tätare trafik på banan till en kostnad som är rimlig såväl samhällsekonomiskt som företagsekonomiskt. Det krav som formulerades i dag vid ett möte i Hedemora omfattar investeringar i storleksordningen 225-250 miljoner kronor fram till år 2005. Det är investeringar som ska resultera i fler mötesstationer, bättre signalsystem och säkrare vägövergångar. -Dessutom ska pengarna användas till att hastighetsanpassa spåren till de nya tågen, säger Sten Nordström. Men för att de här ambitionerna ska kunna realiseras krävs det att Banverket tar upp frågan i höstens planeringsarbete. Men hur hög prioritet som Dalabanan får i det arbetet, kan inte Banverket uttala sig om i dag.