Tvätten i Fredriksberg blir riksdagsfråga

Nedläggningen av tvätten i Fredriksberg har nu resulterat i en rikdagsfråga. Det är centerpartisten Kenneth Johansson i Falun som undrar vad näringsminister Björn Rosengren tänker göra åt saken.
Nedläggningen berör direkt och indirekt 200 personer, och av dem är 60 procent kvinnor. Tidigare har Ludvika kommun i ett brev till näringsministern framfört behovet av nyetableringar och ersättningsjobb i Fredriksberg.