Brist på arbetskraft för Dala-slakteri

Det råder brist på slaktare och styckare i Sverige, något som drabbar också Siljans Chark. Räddningen för slakteriet i Ickholmen är polacker som Siljans Chark gärna vill behålla. Men något permanent uppehållstillstånd får de inte eftersom Polen inte är med i EU.
Lantbrukarnas riksförbund, LRF, är delägare i slakterier i Polen, där arbetslösheten ligger kring 30 procent för slaktare och styckare. Och det är i samarbete med LRF som Siljans Chark ser till att klara sommar- och höstslakten. Just nu finns 8 polacker på slakteriet i Ickholmen, och de får stanna i landet och arbeta i 18 månader. För en av dem går tiden ut i september, och näste polack på listan är kvar till mars nästa år. Båda har haft sina familjer på semester här och vill flytta hit för gott. Siljans Chark har med hjälp från arbetsförmedlingen sökt permanent uppehållstillstånd för polackerna men fått avslag med motiveringen att Polen inte är med i EU. Jan Hellström vid Siljans Chark säger till Dalanytt att alternativet är att anlita bemanningsföretag, exempelvis från Irland. Något som skulle innebära att slaktarna och styckarna betalar sin skatt där. - Nu får vi försöka ta in ny arbetskraft istället och utbilda dem, säger Jan Hellström.