Ökad kommunal insyn i Vansbro

Eftermiddagens sammanträde med kommunstyrelsen i Vansbro är öppet för allmänheten. Syftet är att medborgarna ska få insyn i hur det går till på ett kommunstyrelsemöte, där det i vanliga fall är stängda dörrar.
Idén med att öppna dörrarna för allmänheten kommer från Torsten Larsson, som är kristdemokratisk kommunstyrelsledamot i Vansbro. -Kommunala beslut fattas ofta i kommunstyrelsen och i nämnder, och då är det bra att invånarna har tillträde till sammanträdena och får insyn i vad som sker, säger Torsten Larsson. Enligt Torsten Larsson finns det dock viss risk att debatten i kommunstyrelsen kan hämmas om mötena är öppna för allmänheten. -Men samtidigt kan öppna möten resultera i att politikerna kommer med mer genomtänkta förslag än om sammanträdena sker i slutna rum, säger Torsten Larsson.