Låg fart på bostadsbyggandet i länet

Medan bostadsbyggandet i landet som helhet ökat med 28 procent hittills i år, så är det fortsatt mycket lågt här i Dalarna.
Visserligen har nio nya lägenheter i flerfamiljshus börjat byggas under det första halvåret mot inte en enda under samma period i fjol. Men i gengäld har småhusbyggandet i länet minskat i motsvarande grad. Det framgår av preliminära siffror från Statistiska Centralbyån i dag.