Kammarrätten prövar inte IT-beslut i Avesta

Kammarrätten kommer inte att pröva om Avesta kommun gjorde rätt när man beslutade att lägga ut IT-verksamheten på entreprenad. Det var den borgerliga oppositionen som hade överklagat beslutet.
Den borgerliga oppositionen i Avesta har försökt ändra kommunens beslut att lägga ut sin IT-verksamhet på entreprenad. En felaktig satsning som kommer att bli dyr för kommunen menar oppositionen som velat ha kvar IT-verksamheten i kommunal regi. Oppositionspartierna hade överklagat beslutet till kammarrätten där man ville få det prövat enligt lagen om offentlig upphandling. Men kammarrätten har nu beslutat att inte ta upp ärendet till prövning.