Omorganisation minskade överbeläggningarna

Överbeläggningarna har varit färre inom landstinget Dalarna i sommar jämfört med förra sommaren. Förändringarna inom organisationen med bland annat ett nära samarbete mellan olika vårddistrikt är ett av skälen till förbättringen tror Ingalill Persson, ordförande i Landstingets driftstyrelse.
- Det har varit mycket lugnare på alla sjukvårdsområden, utom på medicinkliniken i Mora där vi måste se vad vi kan göra framåt, säger Ingalill Persson. Krisen inom landstinget förra sommaren, med ständiga överbeläggningar, fick landstingsledningen att tänka om. Styrningen av sjukvården i landstinget gjordes om och verksamheten gicks igenom noggrannt inför sommaren för ledningen ville inte uppleva samma problem en sommar till. - Vi kunde konstatera att förra sommaren var problematisk och det var ett stort tryck på personalen. När vi fick den nya organisationen med all vård under en hatt så möjliggjorde det att vi kunde ta ett helhetsgrepp, säger Ingalill Persson.