Orsa vill höja kommunalskatten

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Orsa föreslår nu en höjning av kommunalskatten med 30 öre till 22.36.

Detta gör man dels på grund av att kommunen får mindre skatteutjämningsbidrag än väntat. Och även på grund av att barn och utbildningsnämnden och socialnämnden dras med stora underskott.

Det är första gången sedan 1998 som kommunalskatten höjs.