10 000 jobb kan vara hotade

De höga elpriserna hotar nära 10 000 jobb inom basindstrin i Dalarna. Det hävdar branschorganisationen SKGS, skog, kemi, gruv och skogsindustrin. Dessutom skulle många andra jobb drabbas i förlängningen. Organisationen kräver nu lägre elpriser, om Sverige ska kunna hävda sig internationellt med sin basindustri. Det är högst tveksamt om PM 12 i Kvarnsveden skulle ha byggts, om man då kännt till dagens elpriser.

– Nej, det är är nog högst tveksamt, säger Lars-Ove Staff, som är vd vid Stora-Enso Kvarnsveden. Om det ska blir fler liknande satsningar på andra håll i landet, måste politikerna se till att det blir lägre energipriser.
– Det är nu mycket allvarligt för vår basindustri, poängterar Owe Fredholm i SKGS.
– Det värsta scenariot är om vår basindustri inte kan fortsätta, då blir det katastrof också på andra områden, som för kommuner, handel med mera, säger han.
Nu är det upp till politikerna och främst den nya regeringen att lösa det här, säger de två