Utsläppen i Dalarna minskade

Utsläppen av växthusgasen koldioxid minskade med 12 procent per invånare i Dalarna under år 2004 jämfört med året före. Det här visar ny statistik från Naturvårdsverket.  Utsläppen uppgick här till 6 400 kilo koldioxid per invånare, högst var dom i Avesta och lägst i Säter.