Manifestation för hemlösa i Borlänge

De hemlösa i Borlänge ökar i antal menar RIA, och arrangerar därför idag en manifestation mot detta.
Vi har pratat med en av de 32 hemlösa som finns i Borlänge. Börje Hultgren har varit hemlös i ett halvår.