Gesundavattnet bättre men inte helt bra

Majoriteten av de boende i Gesunda kan nu dricka vattnet i kranarna igen. Men i Tomteland och stugbyarna på Gesundaberget rekommenderas man fortfarande att koka vattnet.
I fredags upptäckte Moravatten att det av okänd anledning var förhöjda bakteriehalter i dricksvattnet. Nya prover visar nu att bakterierna endast finns i reservoaren som försörjer Tomteland och stugbyarna på Gesundaberget - och där rekommenderas man att fortsätta att koka vattnet. Svaren på de nya proverna kommer på onsdag.