JK granskar fall med tystad polis

Polismyndigheten i Dalarnas län gjorde en anmälan till justitiekanslern med anledning av ett yttrande som en polisman gjort i en tidning. Men nu blir polismyndigheten själv granskad av JK.

I september uttalade sig en polis i tidningen om de nya bötesbeloppen. Han ansåg de var för höga och var kritisk mot det. Polisledningen ansåg att polismannen kunde gjort sig skyldig till tjänstefel och anmälde därför mannen till justitiekanslern, JK.
Men JK håller inte med polisen. I stället får polisledningen kritik. JK påpekar att polisens uttalande omfattas av meddelarfriheten och att det i princip är otillåtet med åtgärder som får negativa konsekvenser för en offentligt anställd på grund av medverkan i media.

JK kommer att granska om åtgärden att anmäla honom är en överträdelse av tryckfrihetsförordningen.