Dåligt vatten också i Säter

Dricksvattnet i byn Norbo mellan Ulfshyttan och Grängshammar i Säters kommun har blivit otjänligt. Av okänd anledning innehåller det ett högt antal coliforma bakerier, enligt miljökontoret.
Vattnet får inte användas för hushållsändamål och kommuner kör nu ut drycksvatten i tankvagnar till vattenverket i Norbo. Nya prover på vattnet i Norbo tas i morron.