Småkommuner kräver 3G utan försening

3G-utbyggnaden får inte försenas, kräver 100 av landets småkommuner organiserade i nätverket Småkom. Småkom kräver att Post- och Telestyrelsen, PTS, står emot branschens krav på ändrade villkor.
- Det är oerhört viktigt att hela landet samtidigt får tillgång till de infrastruktursatsningar som har beslutats, säger Ronny Svensson i Leksand, som är sekreterare i Småkom till TT. För landets småkommuner är det en ständigt återkommande kamp att få samma möjligheter som tätt befolkade storstadsregioner när det gäller infrastruktursatsningar. - Börjar man släppa på kraven på samtidig utbyggnad i hela landet inom det här området, vet vi inte vilka eftergifter som kommer inom andra efter det, säger Ronny Svensson. - De som vann licensrätterna gav långtgående löften, som det inte finns några skäl att frångå. - För företagandet och samhällsutvecklingen i stort är det oerhört viktigt att man inte börjar släppa på kraven, fortsätter Ronny Svensson.