Länets centerkvinnor JO-anmäler Ludvikapolisen

Centerkvinnorna i Dalarna anser att Ludvikapolisens agerande när det gäller ockupationen av Ellen Franssons fritidshus i Silverhöjden är djupt upprörande.
I ett uttalande undrar centerkvinnorna om polisen agerat på samma sätt om en medelålders man ringt och anmält husockupanterna. -Rättstryggheten måste gälla alla, ung som gammal, kvinna som man, hävdar länets centerkvinnor, som säger sig få ständiga rapporter från kvinnor att deras oro och anmälningar inte alla gånger tas på allvar. Nu kommer polisens behandling av fallet Ellen Fransson att anmälas till Justitieombudsmannen JO av Centerkvinnorna i Dalarna.