Fornlämningar i skogen ska kartläggas

Viktiga fornlämningar skadas varje dag inom skogsbruket. Det konstaterar skogsvårdsstyrelsen Dalarna - Gävleborg som nu ska hinna kartlägga alla fornlämningar före år 2010, rapporterar Sveriges Radio Gävleborg.
Det är ett riksdagsbeslut om levande skogar som ligger till grund för kartläggningen och hittills har flera skogsbolag och entrepenörer blivit anmälda för förstörelse. Enligt skogsvårdsstyrelsen Dalarna- Gävleborg så kommer den pågående kartläggningen, i kombination med information till skogsnäringen, att rädda de fornlämningar som nu finns kvar i skogarna.