Utrotningshotade ko-raser på Orsafäbod

För att rädda kvar utrotningshotade lantraser, som till exempel fjällkor och rödkulla, måste staten skjuta till pengar. Det menar Världsnaturfondens lantgrupp som nu besöker Orsafäboden Östra Grunuberg.
På den fäboden har lantbrukaren Karl Gustav Hedling flera koraser, som är lågproducerande och olönsamma och därför utrotningshotade. Det gäller inte bara fjällkor och rödkulla utan också telemarkskor och fjordfän. Det här är lantraser som Världsnaturfonden vill rädda. -Vi vill ju bevara alla utrotningshotade djurarter, säger Lennart Nyman som är chef för Världsnaturfonden i Sverige. Men det finns också speciella skäl för att rädda just de här koraserna för framtiden. Lennart Nyman poängterar att de är viktiga delar av det svenska småskaliga jordbrukslandskapet. -Försvinner djuren, försvinner också landskapet, säger han. Enligt Lennart Nyman är de här lantraserna en försäkring för en osäker framtid, eftersom de innehåller ett genetiskt material som kan bli utslagsgivande. -Därför måste staten skjuta till mycket pengar så att alla idealister som Karl Gustav Hedling har råd och möjlighet att behålla de här olönsamma raserna, säger Lennart Nyman.