Småföretagare jobbar onödigt mycket

Många småföretagare i Dalarna ägnar all sin tid och kraft åt att klara av situationen här och nu, istället för att se framåt och planera. Framtiden har de inte tid att tänka på, eftersom dom alltid har fullt upp. Det visar en undersökning som Almi har gjort. Men nu ska de få hjälp. För paradoxalt nog skulle de flesta få mer tid över åt annat om de tog sig tid att planera sin framtid, enligt Almi.
Almi har med hjälp av ett antal konsulter gjort en behovsgenomgång bland småföretagen i länet. 400 företag har fått ett tre timmar långt samtal med en konsult. Samtalets syfte har varit att reda ut vad just det företaget behöver för att må bra. Och många företagare visade sig behöva mer IT-stöd, mer kunskap om sin marknad och hjälp med företagets styrning och att formulera en affärsplan och en vision för sitt företag. Och många jobbar mycket - så mycket att de riskerar att försvinna som företag, säger Leif Nilsson, en av konsulterna som arbetat med projektet. Undersökningen visar att det inte är ovanligt att en företagare i Dalarna arbetar mer än sextio timmar per vecka. - Man jobbar för mycket. Man jobbar ihjäl sig, och man kommer till en punkt där man inte längre orkar. Då hoppar man antingen av eller så... Ja, det bara fungerar inte, säger Leif Nilsson till Dalanytt. Undersökningen har gjorts inom det EU-stödda projektet "Affärer till Dalarna". Och det projektet går nu vidare med en kurs som ska erbjuda företagarna just det som undersökningen visade att de behöver som mest. Kursen kallas "Styrkraft IT" och ska bland annat lära företagarna vikten av att ha en tydlig affärsplan. För med en riktig affärsplan skulle många kunna gå ner i tid, säger Leif Nilsson: - Det man inte har i huvudet får man ha i benen heter det ju. Man får jobba väldigt mycket. Om man hade haft det här planerat i förväg hade man sluppit en massa spring, en massa oro och onödiga reklamationer. Med en affärsplan har man tydliggjort vart man är på väg, vad vill vi med det här företaget? Man har en struktur och man är tydlig. Kursen ska också lära företagarna att ta hjälp av styrgrupper. En styrgrupp kan till exempel bestå av andra företagare som utan juridiskt ansvar för företaget ändå kan fungera som ett stöd, inspiration och bollplank åt företagaren. Dessutom ska kursen lära företagarna att använda IT. Och då handlar det inte bara om datorer, utan även om exempelvis video, mobiltelefoner och fax. Karl-Erik Sigfrids, som startade sitt företag Bygg Teknik i Malung AB 1995 har redan börjat kursen. Och han uppskattar den hjälp han får. - När jag startade det här hade jag väl inte tanken att det skulle vara någon större företagsverksamhet. Det var mer för att få ett jobb. Men nu ser jag att det är ju mycket mer att driva företag. Man behöver ett mål. Och det målet ska kursen hjälpa honom att formulera. Och han hoppas att kursen ska minska arbetsbördan, så att han kan jobba mindre än han gör idag.