Ungas pskykvård i Dalarna ska bli bättre

När barn och ungdomar har psykiska problem arbetar kommunerna och landstinget utan att ha kontakt med varandra. Men nu ska kommuerna och landstinget tvingas samarbeta för att få en fungerande psykvård. Ett länsteam, Dala ungdom, ska övervaka myndigheternas arbete.

Trots att ungdomarna ofta är en fara för sig själva, så finns inga resurser. Det finns 6 vårdplatser på barn- och ungdomspsyk. Det räcker på långa vägar inte till.

Men om landstinget samarbetar med kommunerna, så kan resurserna utnyttjas bättre. Fler ska kunna få hjälp.

Ett speciellt team av psykologer och socionomer ska se till så att myndigheterna samarbetar på ett tidigt stadium är tanken. Nu ska förslaget ut på remiss, efter sommaren kan kanske resultaten börja synas.