Dalatrafiks resegaranti mer än tiodubblad

Dalatrafiks utbetalningar till bland annat taxi har ökat kraftigt sedan företaget Swebus tagit över busstrafiken i Dalarna. Dalatrafik betalar ut så kallad Resegaranti till sina resenärer när bussen blir inställd. Summan för resegarantin har mer än tiodubblats under andra halvåret i år, enligt Peter Östman på Dalatrafik. Snart har 99 000 kr betalats ut i år till resenärer som blivit utan bussfärd.