Fler byggnadsarbetare arbetslösa

Den öppna arbetslösheten bland länets byggnadsarbetare ökade med 3 procentenheter mellan juni och juli. I juli var drygt 400 av länets Byggnads-medlemmar arbetslösa.
Drygt 400 medlemmarna motsvarar 10,6 procent av kåren. På den nivån låg också byggarbetslösheten i juli i fjol. I riket som helhet var arbetslösheten inom byggbranschen 7,2 procent i juli.