Allt fler får ersättning från sjukförsäkringen

Antalet personer som får ersättning från sjukförsäkringen fortsätter att öka här i Dalarna, men ökningen är mindre än i landet som helhet.
I juli fick närmare 11 500 personer i länet hjälp från sjukförsäkringen i form av sjukpenning, rehabiliterings- och arbetsskadeersättning. Det är en ökning med 2,3 procent jämfört med samma månad i fjol. I hela landet är ökningen 6,6 procent. Däremot ökar de långa sjukskrivningarna något mer i Dalarna än i landet i övrigt.