Reflexspioner jagar cyklister

Reflexspioner jagar cyklister. Allt för att öka säkerheten på SSAB:s område i Borlänge. Ett vaktbolag har fått i uppdrag att stanna alla som cyklar på området utan lyse och reflexer. De som inte syns i mörkret får snällt kliva av sina cyklar och istället gå.

Cyklister som far fram som skuggor i mörkret kan orsaka olyckor, fruktar företagshälsan.
Och eftersom det är ett stort område vid SSAB i Borlänge, så använder många cykel för att ta sig fram där.
– Så det kan bli en lång väg att gå om man inte får använda cykeln, säger Björn Hansson vid företagshälsan på SSAB.
Det vaktbolag, som anlitats ska stoppa de anställda, som inte använder använder lyse och reflexer.
– Däremot behöver de inte göra någon form av rapport på den som stoppats, säger Björn Hansson.
Reaktionerna bland de anställda är skiftande, men de flesta tycks acceptera kontrollen.
– Den är nog nödvädig, tror en anställd som Dala Nytt talat med.