Dalhalla Arena stärker sitt aktiekapital

Det nya bolaget Dalhalla Arena får ett aktiekapital på 21 miljoner kronor nu när ägandet breddas. Det här betyder ett kapitaltillskott på 6 miljoner kronor. Pengarna kommer från dels från Siljanskommunerna och landstinget, dels från privata aktörer. Föreningen Dalhallas vänner står för resten av pengarna och blir största delägaren i det nya bolaget.