"Swedenborg skulle tvångsomhändertas"

Nu kommer det uppgifter om att någon ska ha försökt få politikern Ken Swedenborg tvångsomhändertagen. Det är vänsteralliansen som skriver om det här i en debattartikel och de menar att det är ett led i kampanjen mot Ken Swedenborg. Men Lars-Ove Hagberg från vänsterpartiet kan inte säga vem som begärde att Swedenborg skulle tvångsomhändertas.

”Om man vänder sig till en läkare för att skaffa vårdintyg för tvångsomhändertagande så kan man gärna inte gå längre i en personlig markering. Det var vad Ken Swedenborg utsattes för.” Det skriver Alf Johansson från socialdemokraterna, Ann-Catrin Lofvars, miljöpartiet, Lars Ove Hagberg från vänsterpartiet i debattartikeln.

– Vi försöker beskriva den kampanj som pågått i det här läget mot Ken Swedeborg, säger Lars-Ove Hagberg från vänsterpartiet.

Vänsteralliansen har inte tagit del av någon anmälan som skulle gälla en tvångsomhändertagning av Ken Swedenborg och de vet inte vem som skulle ha gjort den. Men de säger att de fått uppgifterna av Ken Swedenborg, och av till honom närstående personer, som säger att någon med befogenheter skulle ha gjort en anmälan.

Lisbeth Mörk Amnelius från Dalarnas sjukvårdsparti tror att händelsen handlar om det turbulenta mötet i Rättvik där Swedenborg blev anmäld för misshandel.

– Vi kallade på polis och polisen kontaktade psykiatrin, säger Lisbeth Mörk Amnelius.

Men hon säger att Ken Swedenborg inte blev tvångsomhändertagen vid det tillfället men att det kom en läkare som inte bedömde att det fanns något skäl för ett omhändertagande.