Brist på kurdiska tolkar i Dalarna

Allt fler människor i Borlänge behöver hjälp av en tolk. Det är framför tolkar i kurdiska som saknas. Inom det språket har tolkuppdragen ökat med sjuttio procent på tre år.

Inger Källander på invandrarenheten i Borlänge säger att man  nu ska testa många nya personer som tolkar i olika språk, bland annat i kurdiska. Testet sker nu i mitten av december. Lyckas man rekrytera nya tolkar minskar stressen för de tolkar som finns.

Ali Jouma är tolk i kurdiska. Han har tolkuppdrag i hela länet.

- Det blir mycket stressigt med resor till Mora och Luvdika, säger Ali Jouma.

Samtidigt som det blir långa dagar för Ali Jouma tycker han att det är ett inspirerande uppdrag.

- Det är jätteroligt att träffa nya människor hela tiden, säger han.