Kvinnor söker hjärtvård senare

Kvinnor väntar längre än män, innan de söker vård för sina kärlkrampssmärtor. De får också vänta längre på akuten, innan de förs över till hjärtintensiven. Det visar en stor studie, som Borlängebördiga läkaren Elisbeth Perers vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg nu doktorerar på. Men när kvinnorna väl kommit in på intensiven, får de samma vård som männen, enligt Elisabeth Perers doktorsvhandlinng. Hennes studie omfattar drygt 500 kvinnor och närmare 1200 män, som vårdats på hjärtintensiven på Sahlgrenska.