Ungdomar i utbildning överges

Antalet unga som förtidspensioneras har ökat kraftigt. De är tre gånger så många nu, som för tio år sedan. Men den hjälp, som ska förhindra det måste nu läggas ner. 33 unga mellan 21 och 29 år, som har sina utbildninsgplatser på Sjöviks folkhögskola måste nu sluta. AMS drar in bidragen till utbildningen, trots ett löfte i somras att istället öka det.

VIA, Vägen in i arbetslivet, kallas projektet. Det är ett samarbete mellan AMS och nio folkhögskolor.
Projketet ska hjälpa arbetslösa att skaffa sig gymnasiekompetens, för vidare utbildning eller mer yrkesinriktade utbildningar, som till exempel till personlig assistent.
Så sent som i somras lovade AMS utökade resurser och en förlängning, då VIA anses som ett lyckat projekt. Men nu måste istället de som deltar avbryta innan de hunnit slutföra det.
Det är besvikelse, uppgivenhet och ilska på Sjöviks folkhögskola.
– Jag vet inte vad som händer med mig nu, säger Sofia Knöss en av deltagarna. För att överleva måste jag kanske gå till socialen istället.
– Det är ett mycket tråkigt slut på det här, säger Anna Pettersson, som heller inte vet vad hon ska göra nu
Det blir nu istället att ga ut i arbetslöshet för alla i projektet.
– Jag har två barn och ville ha en utbildning, så jag kunde få ett jobb som vi kan leva på, berättar Daniella Sohlström. Nu känns allt osäkert.