Regeringspengar till Idre sameby

Regeringen har i dag gett Idre sameyby 205 000 kronor för projektet "Samisk kommunikation och information i samverkan".
Pengarna ska i första hand användas för insatser i skolorna, informationsblad och en mobil utställningsverksamhet. Projektet går ut på att öka kunskapen och förståelsen för samernas kultur och historia.