Bättre nykterhet på Borlängekrogar

Nykterheten på Borlänges krogar har blivit bättre. I helgen kontrollerades 20 näringsställen av bl a polis och kommunens alkoholhandläggare. Den här gången får ingen av de kontrollerade restaurangerna någon anmärkning, för att ha haft alltför berusade gäster i lokalerna.  Vid de kontroller som gjorts tidigare i år har det anmärkts på att folk varit alltför berusade.