Brännström nytt oppositionsråd

Bo Brännström, Avesta, blir nytt oppositionsråd för folkpartiet i landstinget. Han efterträder Lars Wennås, som avgick i protest mot de politiska turerna i landstinget och för att han inte fick med sig sitt eget parti i frågor som han tyckte vara viktiga, exempelvis ett samarbete över blockgränserna.  Bo Brännström är folkpartiets Dalaordförande, men sitter inte i landstingsfullmäktige.