Hyresavtal för Kopparstaden klart

Ett nytt hyresavtal är nu klart för Kopparstaden i Falun.  Avtalet innebär att hyran för de flesta av lägenheterna höjs med 1,7 procent. Ett undantag är lägenheter, där hushållsel ingår i hyran. För dom blir höjningen 3,5 procent, medan lägenheter med kallhyra får oförändrad nivå. Kopparstaden har haft oförändrade hyror i två år, men nu har de kommunala taxorna för renhållning och fjärrvärme stigit kraftligt liksom elpriserna.