Miljödom går stugägarna vid Molnbyggen emot

Stugägarna är till största delen förlorarna när det gäller miljötvisten med Leksands kommun om sjön Molnbyggen.   

En enda av de tre stugägare som stämt kommunen för nedsatt bruksvärde på fastigheten får viss ersättning av kommunen, enligt en dom i miljödomstolen i eftermiddag.

De två andra får ingen ersättning alls utan ska i stället betala kommunens rättegångskostnader....

Under flera år har stugägare vid Molnbyggen stridit med Leksands kommun om de miljöstörningar som drabbat sjön och som bl a orsakat svåra skador på fisken där.

Tre av stugägarna har alltså stämt kommunen för nedsatt bruksvärde på fastigheterna. De har velat ha kompensationen för att de inte kan njuta av att vara i sina stugor lika mycket som tidigare.

I sin dom i dag säger visserligen miljödomstolen att det med stor sannolikhet är lakvattenutsläpp från kommunens tidigare soptipp Lindbodarna som orsakat skadorna på sjön. Men har bruksvärdet- och boendevärdet minskat till följd av dessa störningar?

Nej, att inte kunna bada, äta fisk eller diska i vatten från Molnbyggen som två av stugägarna åberopat är inte inskränkningar som berättigar till ersättning, menar miljödomstolen.

De två har inte annan rätt än allemansrätten att nyttja sjön, enligt domstolen, och inskränkningar i allemansrätten kan inte ersättas. Nu döms i stället dessa två fastighetsägare att betala kommunens rättegångskostnader på sammanlagt 230 000 kronor, men det kommer de totalt 60 stugägarna vid sjön att solidariskt dela på.

Ev av dom tre stugägarna får ersättning. Det gäller den stugägare som har sjötomt och därmed del i vatten i sjön.Leksands kommun döms att betala 20 000 kronor för den ekonomiska skada han lidit. Men det är samtidigt 70 000 kronor mindre än vad han begärt i ersättning.