Män och kvinnor får olika behandling för samma sjukdom

Män och kvinnor får olika behandling för samma sjukdom när dom kommer i kontakt med sjukvården. Det menar Birgitta Evengård, professor vid Karolinska institutet, som forskat kring jämställdhet inom vården i flera år.

– Män med lunginflammation vårdas längre på sjukhus än kvinnor. Han kan vara kvar hon kan gå hem. I vad man än tittar på ser man skillnader. Och det är då intressant och gå vidare och titta på varför det är så här, säger Birgitta Evengård, professor vid Karolinska institutet.

Genom att titta på hur män och kvinnor behandlats i så kallade könsneutrala sjukdomar, det vill säga när behandlingen borde vara lika oavsett kön så har man upptäckt stora skillnader.

Lunginflammation är ett exempel, smärtlindring ett annat. Bara en av tio kvinnor med bruten höftled fick smärtlindring i ambulansen jämfört med fyra av tio män.

– Det är klart det är upprörande att folk inte ha fått det, det har varit så på grund av okunskap. Genom att synliggöra det här så kan man ändra på detta och se verkligheten mer som den är.

Men Sussie Tegbjer, undersköterska på Falu lasarett, tror också att man kan få bort mycket av den här ojämställdheten genom att gå till sig själv.

– Behandlar jag män likadant som jag behandlar kvinnor? Man måste gå till sig själv först tror jag.