Socialförvaltningen i Falun vill ha mer pengar

Socialförvaltningen i Falun vill få sin budgetram för nästa år höjd med 17,7 miljoner kronor. Socialnämden ska behandla ärendet i nästa vecka.
Socialförvaltningen menar att de ramar som förvaltningen fått är otillräckliga för de behov som finns inom framför allt barn- och ungdomsvården men också inom missbruksvården.