Avgiften sänks för barn hos dagmammor i Rättvik

Även barn som går hos dagmamma kommer att få lägre avgift i Rättviks kommun när den allmänna förskolan införs vid årsskiftet. Igår backade den borgerliga majoriteten i barn- och utbildningsnämnden.
Enligt ett tidigare beslut så skulle enbart barn på dagis få avgiftsreducering när allmän förskola införs. Men socialdemokraterna protesterade mot beslutet och menade att även barn i familjedaghem skulle omfattas. Och nu har alltså den borgerliga majoriteten ändrat sig.