Föräldrar i Säter kämpar mot nedskärningar

Nu laddar föräldrarna i Säter för fortsatt kamp när det gäller nedskärningarna inom skolan i kommunen. När skolan börjat igen konstaterar både föräldrar och barn att situationen är värre än någonsin tidigare.
Säters ekonomi har varit och är fortfarande mycket ansträngd. Många områden, där bland skolan, måste spara. Något som gjort att föräldrarna i Säter bland annat gjort en namninsamling för att protestera mot nedskärningarna, och man har fått ihop över 700 namn. En förklaring till protesterna är att utan en fungerande skola kommer människor att fly från Säter, det säger Anna Larsen och Helene Sörhäll som är två föräldrar i Säter. - Barnen måste få en ordentlig skolgång för att kunna hävda sig senare i livet. Att spara in på barnen kommer bara att bli kostsamt i slutändan, säger de till Dalanytt. När skolan nu börjat igen konstaterar både föräldrar och barn att situationen är värre än någonsin. Enligt några elever på Klockarskolans högstadium som Dalanytt varit i kontakt med, så är klasserna för stora, ibland går 30 elever i samma klass. Och ibland hinner lärarna inte med allt de ska, vilket leder till inställda lektioner. - Politikerna förstår inte allvaret i det här, något måste göras för våra barn, säger Anna Larsen och Helene Sörhäll.