Ministersvar om Fredriksbergstvätten

Statsrådet Ulrica Messing säger i ett svar på en riksdagsfråga från centerpartisten Kenneth Johansson i Falun, att hon delar hans oro över vad nedläggningen av tvätten kan innebära för orten.
Men hon säger samtidigt att länsarbetsnämnderna och länsstyrelserna har stora resurser och befogenheter för att möta kriser av det här slaget. -Ett allmänt och väntat svar utan några åtgärdsförslag, säger Kenneth Johansson i en kommentar till svaret.