Jämnt val i Säter

Kommnunvalet i Säter ser som vanligt ut att bli en jämn historia. Den sittande borgerliga majoriteten har lagt fram förslag till tuffa besparingsåtgärder, bland annat inom skolan och det sociala, och det brukar inte ge några pluspoäng i opinionen även om återhållsamhet är nödvändigt.
Säters kommun har från toppnoteringen 1991 fram till 2001 minskat sin befolkning med drygt 800 personer. Dels har fler flyttat från Säter än vad som flyttat dit, och dels har fler dött än vad som fötts. Det har inneburit att kommunens intäkter har minskat, men inte utgifterna. Säter har alltså haft större utgifter än intäkter, så ekonomin har inte gått ihop. Därför har kommunen tvingats att låna pengar, och varje invånare i Säter var förra året skyldig 8 420 kronor. För att få budgeten i balans i i år krävdes en skattehöjning med 65 öre. Säter är alltså en av få borgerligt styrda kommuner som höjt skatten. Men det har också krävts mycket stora besparingar, bland annat inom skola och sociala. Bland föräldrar i Säter jäser det just nu. För Säter har inte längre en fungerande skola, menar många. Besparingar och nedskärningar har gjort att klasserna blivit större. Många befarar att lärarna inte ska orka med utan söka sig till andra kommuner. Ett par mindre skolor utanför Säter är just nu nedläggningshotade.