Borgerliga partier i Dalarna enas inför valet

Igår presenterade det borgerliga blocket i Landstinget Dalarna en ny plattform, där de gemensamt ska arbeta för ett övertagande av landstingsledningen. Enligt de borgerliga partierna saknar den nuvarande landstingsledningen både handlingskraft och politisk vilja.
Det folkpartistiska oppositionsrådet Lars Wennås säger att de kallar plattformen för "En ny start för Landstinget Dalarna". - Det handlar om att vi tycker att det finns så mycket att göra, att förändra i Landstinget. Det krävs en helt ny anda, säger Lars Wennås till Dalnytt. Samarbetet går bland annat ut på att få ner den ökade sjukfrånvaron, få mer personal till vården och att slopa remisskraven. De vill också genomföra en finansiell samordning mellan sjukvården och försäkringskassorna, vilket skulle innebära att försäkringskassorna skulle bekosta sjukvårdsinsatser för att på så sätt kunna hålla långtidssjukskrivningarna nere. En annan tung fråga är mångfalden. Det borgerliga blocket vill att man i stället för att satsa allt på den offentliga sjukvården istället införa fler alternativa driftsformer, så som privata vårdcentraler. Men den största frågan är ändå vårdgarantin. Enligt köstatistiken från Landstingsförbundet står omkring 21.000 personer i Dalarna i vårdkö. Och det är något som man måste få bort, säger Lars Wennås. Det har under en längre tid funnits en splittring mellan dom borgerliga partierna. Bland annat så har moderaterna länge velat avskaffa Landstinget helt. Men det modareata oppositionsrådet Jan Wiklund tror inte att de olika åsikterna skulle stå ivägen för det nya borgerliga samarbetet.