Korsnäs avverkade i sällsynt naturområde

Igår stoppades Korsnäs skogsavverkning utanför Långshyttan av Naturskyddsföreningen. Anledningen var att området som avverkades är en nyckelbiotop.
En nyckelbiotop är ett område som anses ha en viktig betydelse för hotade och sällsynta delar av naturen. Korsnäs hade missat att området i Långshyttan innehöll de sällsynta arterna aspfjädermossa aspgelélav.