Miljöpartiets tomma stolar problem i Gagnefsvalet

Det kan bli tomma stolar i Gagnefs kommunfullmäktige efter valet. Miljöpartiet ställer inte upp i valet, men har spärrat möjligheterna för väljarna att skriva in egna namn på politiker. Därmed ser det ut att bli en eller annan tom stol i fullmäktige under nästa mandatperiod.
Miljöpartiet har inte lyckats få fram några kandidater som vill arbeta politiskt i kommunen under de kommande fyra åren. I dag har partiet tre mandat i fullmäktige. Miljöpartiet kan bli vågmästare i fullmäktige, men i så fall alltså med tomma stolar. Hur det än går i valet blir det ett nytt kommunalråd som får styra Gagnef. Centerns rådspar, Jaak Kerstell och Hök Ann-Britt Forsberg ställer visserligen upp som kandidater till fullmäktige, men aspirerar inte på att bli kommunalråd. Istället för partiet fram IT-företagaren Anders Ahlgren som sitt ledande namn. Hos socialdemokraterna toppar kommunalrådet 1994-98, Ann-Gret Olsson, en av listorna, men partiets kommunalrådskandidat är Carina Tibbling. Gagnef är enda kommun i länet som sänkt skatten under den här mandatperioden. Det skedde vid årsskiftet och sänkningen var sex öre! - Det ska ses som en signal att vi vill sänka skatten och det är rimligt att totalt sänka med 30 öre inom de närmaste åren, förklarade företrädare för den styrande majoriteten då. Sedan 2002 års budgete klubbades har dock ekonomin i kommunen försämrats och talet om en skattesänkning har därför klingat av. Gagnef är en kommun utan uttalade centralort och det kan ge problem när kommunen ska besluta om stora investeringar. Just nu pratas det om var en ny sporthall ska ligga, antingen i största orten Mockfjärd eller i Djurås, som är kommunens administrativa centrum. Hallen ska byggas när ekonmomin så tillåter.