Malungs satsning på barnomsorg i topp

Malung är en av de kommuner i landet som satsar mest på barnomsorg, enligt en granskning som tidningen Kommunalarbetaren gjort.
Malung tillhör de kommuner där kostnaden per heltidsbarn är minst 25 procent över genomsnittet, och där personaltätheten är högre än genomsnittet. Kommunalarbetaren hävdar också att Smedjebacken och Älvdalen hör till de kommuner i landet som satsar mest på skolan. Enligt tidningen är det dock ingen större skillnad mellan socialistiskt och borgerligt styrda kommuner när det gäller satsningar på barnomsorg, äldreomsorg och skola.