Allt fler heltidsstudenter i Dalarna

Antalet studenter som väljer att studera heltid på Högskolan Dalarna under det kommande läsåret beräknas bli 12 procent fler än under förra läsåret, det visar en analys som Högskoleverket har gjort.
Enligt Högskoleverkets analys kommer närmare 6.000 helårsstudenter att läsa på Högskolan Dalarna detta läsår. Sett över alla landets högskolor och universitet har antalet helårsstudenter ökat med 7 procent.