Fortfarande överfullt på faluhäktet

Häktet i Falun tillhör fortfarande de mest överbelagda häktena i landet enligt siffror från Kriminalvårdsstyrelsen. Under juli månad var medelbeläggningen på häktet i Falun 115 procent. Men på två häkten i landet var det ännu trängre under juli, nämligen häktena i Norrköping och Västerås.