Falun och Rättvik satsar på friskare företagare

"Hälsoentreprenörer- företag i tiden" - så heter ett hälsoprojekt som Falu och Rättvik kommuner satsar på för att förbättra för kvinnliga företagare inom hälsosektorn i Dalarna. Det är en del i satsningen för att Dalarna senast 2007 ska ha Sveriges friskaste arbetsliv.
- Hälsobranschen är en av de snabbast växande branscherna i världen. Idag har vi redan i Falun en stark profil inom området hälsa och idrott och det vill vi stärka ytterligare genom att göra den här satsningen, säger Hans Ahlin, näringslivschef i Falun. Förra året kostade sjukfrånvaron på våra svenska arbetsplatser omkring 108 miljarder kronor. Det är dubbelt så mycket som förvarets kostar staten om året säger Hans Ahlin. De närmaste åren vill Falu och Rättviks kommuner göra en stor satsning för att bland annat att stötta kvinnliga företag inom hälsosektorn. Falu kommun har redan beviljat 3,6 miljoner under tre år. Nu söker man ytterligare pengar från länstyrelsen och EU. Sammanlagt vill man satsa 12 miljoner kronor för att på sikt få ner sjukskrivningarna i kommunerna. - Kvinnor som jobbar inom det här området ska kunna få hjälp med utveckling av nya produkter och tjänster. Det är ofta fåmansföretag och jag bedömer att de definitivt behöver det stöd vi kan ge dem genom det här projektet, säger Hans Ahlin.