(v) i Älvdalen söker kommunfullmäktigekandidater

Vänsterpartiet i Älvdalen gör i kväll ett sista försök att ordna fram namn på en lista till kommunfullmäktigevalet. Partiet har för närvarande fem ledamöter i fullmäktige men intresset bland medlemmarna att ställa upp för en fortsättning har hittills varit svalt.